Σύσταση Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στοχεύοντας στην αξιοποίηση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται εντός του Ιδρύματος, προέβη στη σύσταση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.
Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, του οποίου υπεύθυνος είναι ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, αποσκοπεί στην εξωστρέφεια και τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου. Ρόλος του Γραφείου είναι η κατοχύρωση και η προστασία των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που προκύπτει από δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδειγμάτων χρησιμότητας της τεχνογνωσίας, η παραχώρηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την εμπορική αξιοποίηση τους, καθώς και η δημιουργία τεχνοβλαστών.

Οι τεχνοβλαστοί είναι εταιρείες που συστήνονται για την εμπορική εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγεται εντός των Πανεπιστημίων ή ερευνητικών φορέων με συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών) που συνεισέφεραν στην δημιουργία της πνευματικής αυτής ιδιοκτησίας.

Έως σήμερα, εντός του κόλπου του Ιδρύματος έχουν ιδρυθεί οι παρακάτω τεχνοβλαστοί (spin-off):

 1. METAMIND INNOVATIONS Ι.Κ.Ε. (Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης). Τα ερευνητικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί και πρόκειται να αξιοποιηθούν από την METAMIND INNOVATIONS αφορούν:
  – Λογισμικό ανίχνευσης απειλών κυβερνοεπιθέσεων για κρίσιμες υποδομές.
  – Λογισμικό ενεργοποίησης δικτύου παγίδων απειλών (honeypots) για κρίσιμες υποδομές.
  – Πλατφόρμα ανίχνευσης ανωμαλιών (stress) σε εφαρμογές ευφυούς γεωργίας.
 1. SURE Α.Ε. (Αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Γιαγκόπουλος), το οποίο αποτελεί Κέντρο Ικανοτήτων για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών.
 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε., το οποίο αποτελεί σύμπραξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) με επιλεγμένους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή της ενέργειας.

Επιπλέον, βρίσκονται υπό σύσταση άλλες τρεις εταιρείες τεχνοβλαστοί, οι :

 • RedConsulting I.K.E. (Καθηγητής Ιωάννης Μπακούρος) η οποία θα αναπτύξει προϊόντα/υπηρεσίες με στόχο να συνδράμει στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
 • INNORA Ι.Κ.Ε. (Αν. Καθηγητής Δημήτριος Τσιαμήτρος) με στόχο την ανάπτυξη συστήματος παροχής πιστοποίησης προϊόντων οικιακών αυτοματισμών.
 • INDUSTRY4forENERGY I.K.E. (Υποψήφιος διδάκτορας τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ανδρέας Μαρόπουλος) με στόχο την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων της τεχνολογίας blockchain στον τομέα της ενέργειας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιώντας τους στρατηγικούς του στόχους, οδεύει με σύνεση και συνέπεια, στη δημιουργία των στέρεων βάσεων που θα αποτελέσουν την επόμενη μέρα για την ευρύτερη περιοχή.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *