Σχετικά με εμάς

Τι είναι το ergasiaPDM;

To ergasiaPDM είναι ένας δικτυακός τόπος όπου συναντάται η αυτοματοποιημένη παραμετροποιημένη σύζευξη των προσφερόμενων θέσεων απασχόλησης με όσους αναζητούν απασχόληση.

Αφορά την επέκταση καλής πρακτικής που είχε αναπτυχθεί μέσω των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και νυν Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με 28 φορείς και μετεξελίσσεται σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.ergasiapdm.gr).


Στόχος είναι να υπάρξει ένα δυναμικό εργαλείο υποστήριξης της απασχόλησης και πρότασης λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Ένα εργαλείο που, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύζευξη υποψηφίων και επιχειρήσεων. Σήμερα δίνεται η δυνατότητα άμεσης σύζευξης υποψηφίων και επιχειρήσεων.


Η επιχείρηση εισάγει τη/τις θέση/εις εργασίας που προσφέρει, και αντιστοίχως οι υποψήφιοι τα προσόντα τους, τις θέσεις που επιθυμούν να εργαστούν, αλλά και την τοποθεσία (εντός και εκτός ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας). Όταν υπάρξει σύζευξη (matching), δηλαδή ταίριασμα των χαρακτηριστικών μιας προσφερόμενης θέσης εργασίας και ενός προφίλ υποψηφίου αποστέλλεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον υποψήφιο για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, έτσι ώστε να έρθει σε απευθείας επικοινωνία και συνεννόηση με την επιχείρηση.

Επίσης δίνεται καθημερινά η δυνατότητα πληροφόρησης για θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), εργασιακά νέα, ημερίδες, άλλα χρήσιμα, καθώς και νέα για την επιχειρηματικότητα γενικότερα, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί προτεραιότητα η λειτουργία και η συνεχόμενη του ergasiaPDM.gr (τονίζεται ότι δεν υποκαθιστά τις λειτουργίες του ΟΑΕΔ), σε μια Πύλη Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για την Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στον τομέα της έρευνας και μελέτης των δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς και τον τομέα παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων λειτουργεί αρμόδιο γραφείο στο 3ο όροφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το ergasiaPDM.gr θα συμβάλει στην τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υποβοηθώντας αφενός την εύρεση κατάλληλων ειδικοτήτων για τις επιχειρήσεις και αφετέρου στη δυνατότητα των ενδιαφερομένων πολιτών προς απασχόληση να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντός τους.