Συχνές Ερωτήσεις

Είσαι Εργοδότης/Επιχείρηση?

Τι σημαίνει ιδιωτικό/δημόσιο προφίλ επιχείρησης ;
Τι σημαίνει ιδιωτική/δημόσια θέση εργασίας;
Τι είναι ο μηχανισμός σύζευξης και σε τι με οφελεί;
Πως μπορώ να εισάγω την επιχείρησή μου στο ergasiaPDM;
Πως μπορώ να εισάγω τις θέσεις εργασίας της επιχείρησης μου στο ergasiaPDM;
Είμαι επιχειρηματίας με παραπάνω από μία επιχείρηση, χρειάζομαι διαφορετικό λογαριασμό ανά επιχείρηση;
Πόσες θέσεις εργασίας μπορώ να εισάγω; Υπάρχει κάποιος περιορισμός;

Είσαι Υποψήφιος/α?

Τι σημαίνει ιδιωτικό/δημόσιο προφίλ;
Πως μπορώ να δημιουργήσω το βιογραφικό μου στο ergasiaPDM;
Τι είναι ο μηχανισμός σύζευξης και πως με οφελεί;
Γιατί χρειάζεστε όλες αυτές τις πληροφορίες για εμένα;
Η εγγραφή μου είναι δωρεάν;

Είσαι Άτομο με Αναπηρία;

Τι εννοούμε όταν λέμε προνοιακά επιδόματα;
Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις;
Ποιες προνοιακές παροχές σε χρήμα χορηγούνται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από τον ΟΠΕΚΑ;
Ποια είναι τα επιδόματα αναπηρίας που παρέχονται από τους Ασφαλιστικούς Φορείς στα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις;
Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση επιδομάτων αναπηρίας που παρέχονται από τους Ασφαλιστικούς Φορείς στα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις;
Σε περίπτωση εργασίας το εξωιδρυματικό επίδομα (ή επίδομα παραπληγίας/τετραπληγίας) διακόπτεται ;
Σε ποιες περιπτώσεις δεν διακόπτεται η οικονομική ενίσχυση/επίδομα των ατόμων με βαριά αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ;
Αν στην απόφαση αναπηρίας του ΚΕΠΑ αναφέρεται ο όρος «ανίκανος προς κάθε βιοποριστικό επάγγελμα» το άτομο με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και να συμμετάσχει σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ;
Αν η απόφαση αναπηρίας του ΚΕΠΑ αναφέρει «ανίκανος προς κάθε βιοποριστικό επάγγελμα» το άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση μπορεί να λάβει μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ;
Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία ή και/χρόνια πάθηση λαμβάνει σύνταξη ως προστατευόμενο μέλος, μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ;
Αν κάποιος λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας έχει βγει κάποιος σε αναπηρική σύνταξη, μπορεί να εργαστεί παράλληλα;