Συχνές Ερωτήσεις

Είσαι Εργοδότης/Επιχείρηση?

Κατά την εγγραφή σας ως Επιχειρηματίας σας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ μίας ή και περισσότερων επιχειρήσεων. Ένα δημόσιο προφίλ επιχείρησης καθιστά την επιχείρηση άμεσα διαθέσιμη για προβολή προς όλους τους επισκέπτες και χρήστες του ergasiaPDM. Με αυτή την επιλογή σας παρέχεται η ευκαιρία να παρουσιάσετε την επιχείρηση σας στο ευρύ κοινό. Ιδιωτικό είναι το προφίλ επιχείρησης της οποίας οι πληροφορίες δεν είναι προσβάσιμες από κανένα άλλο χρήστη πέρα από τον ιδιοκτήτη της.

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία ή και περισσότερες θέσεις εργασίας. Μία θέση εργασίας μπορεί να είναι είτε δημόσια, είτε ιδιωτική. Για κάθε δημόσια θέση εργασίας δημιουργείται αυτόματα μία σελίδα για την προβολή των πληροφοριών της σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του ergasiaPDM. Πέρα από δημόσια, μία θέση εργασίας μπορεί να είναι και ιδιωτική. Με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής των πληροφοριών της θέσης εργασίας σε κανένα χρήστη πέρα από τον Επιχειρηματία που τη δημιούργησε. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι θέσεις εργασίας (Δημόσιες και Ιδιωτικές) συμμετέχουν στον αυτοματοποιημένο μηχανισμό σύζευξης του ergasiaPDM.

Ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός σύζευξης αποτελεί μία καινοτομία στον χώρο εύρεσης εργασίας. Κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, ο μηχανισμός είναι σε θέση να αναλύσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να τις προτείνει σε Υποψήφιους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες. Μία επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει μία ή και περισσότερες θέσεις εργασίας είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές και αυτόματα θα εισαχθούν στον μηχανισμό σύζευξης. Με αυτό τον τρόπο το ergasiaPDM επιδιώκει να καταστήσει την διαδικασία καταρτισμένου προσωπικού σε μία εύκολη και άμεση διαδικασία για κάθε Επιχείρηση. Δημιουργήστε το δωρεάν λογαριασμό σας εδώ.

Μετά από την επιτυχή δημιουργία του λογαριασμού, ο Επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει την επιλογή “Εισαγωγή Επιχείρησης” η οποία εμφανίζεται στο προφίλ του/της. Έπειτα από την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων Επιχείρησης, το προφίλ θα είναι έτοιμο.

Κάθε επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα αρκετά εύκολα και άμεσα να εισάγει μία θέση εργασίας. Εφόσον έχει δημιουργηθεί το προφίλ της Επιχείρησης, η επιλογή “Εισαγωγή Νέας Θέσης Εργασίας” θα είναι εμφανής. Έπειτα από την εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών, η θέση εργασίας θα είναι διαθέσιμη. Δημιουργήστε το δωρεάν λογαριασμό σας εδώ.

Ένα ακόμη καινοτόμο χαρακτηριστικό του ergasiaPDM είναι η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης των προφίλ μίας ή και περισσότερων Επιχειρήσεων μέσω ενός προφίλ Επιχειρηματία. Ο/Η κάθε Επιχειρηματίας είναι σε θέση να εισάγει περισσότερες από μία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην κατοχή του/της. Δημιουργήστε το δωρεάν λογαριασμό σας εδώ.

Μία Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εισάγει όσες θέσεις εργασίας επιθυμεί. Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο περιορισμού των θέσεων εργασίας ανά Επιχείρηση στο ergasiaPDM.

Είσαι Υποψήφιος/α?

Ιδιωτικό είναι το προφίλ εκείνο του οποίο οι πληροφορίες δεν είναι ορατές στους χρήστες και τους επισκέπτες της υπηρεσίας. Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει ιδιωτικό προφίλ αν δεν θέλει οι πληροφορίες που καταχωρεί να είναι ορατές σε άλλους χρήστες και επιχειρήσεις. Αν ο υποψήφιος επιλέξει δημόσιο προφίλ τότε δημιουργείται αυτόματα μια σελίδα με τις πληροφορίες του υποψηφίου η οποία είναι ορατή από τις καταχωρημένες επιχειρήσεις της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση (ιδιωτικό ή δημόσιο προφίλ) οι πληροφορίες σας επεξεργάζονται από τον μηχανισμό σύζευξης της υπηρεσίας με σκοπό να σας παρέχεται προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας του ergasiaPDM.

Ο κάθε υποψήφιος έχεις την δυνατότητα να δημιουργήσει τον λογαριασμό του εντελώς δωρεάν και μέσα από απλά βήματα να καταχωρήσει όλες τις πληροφορίες του για να δομήσει το βιογραφικό του. Ξεκινήστε επιλέγοντας εδώ.

Ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός σύζευξης αποτελεί μία καινοτομία στον χώρο εύρεσης εργασίας. Κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, ο μηχανισμός είναι σε θέση να αναλύσει τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να βρει τον/τους κατάλληλο/ους υποψήφιο/α με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες του/της. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να δημιουργήσει ένα δωρεάν λογαριασμό και μόλις από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει να λαμβάνει προτεινόμενες θέσεις εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, το ergasiaPDM επιδιώκει να αντικαταστήσει την χρονοβόρα διαδικασία εύρεσης εργασίας με ένα σύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο μηχανισμό που στόχο έχει να βρει την κατάλληλη θέση στον κατάλληλο άνθρωπο.

Το ergasiaPDM σεβόμενο τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητα σας δεν θα εκμεταλλευτεί τα δεδομένα σας με τρόπο που μπορεί να σας βλάψει. Οι πληροφορίες που εισάγετε αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο στην βάση δεδομένων του ergasiaPDM και επεξεργάζονται για να σας παρέχουν προσωποποιημένες υπηρεσίες. Όσο πιο πλήρες είναι το προφίλ σας τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα σύζευξης με κάποια από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Διαβάστε περισσότερα για το ergasiaPDM εδώ.

Ιδιωτικό είναι το προφίλ εκείνο του οποίο οι πληροφορίες δεν είναι ορατές στους χρήστες και τους επισκέπτες της υπηρεσίας. Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει ιδιωτικό προφίλ αν δεν θέλει οι πληροφορίες που καταχωρεί να είναι ορατές σε άλλους χρήστες και επιχειρήσεις. Αν ο υποψήφιος επιλέξει δημόσιο προφίλ τότε δημιουργείται αυτόματα μια σελίδα με τις πληροφορίες του υποψηφίου η οποία είναι ορατή από τις καταχωρημένες επιχειρήσεις της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση (ιδιωτικό ή δημόσιο προφίλ) οι πληροφορίες σας επεξεργάζονται από τον μηχανισμό σύζευξης της υπηρεσίας με σκοπό να σας παρέχεται προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας του ergasiaPDM.

Είσαι Άτομο με Αναπηρία;

Προνοιακά επιδόματα είναι οι παροχές σε χρήμα και αποτελούν μια εισοδηματική υποστήριξη που λαμβάνει ο/η δικαιούχος για τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν λόγω αναπηρίας ή/και της χρόνιας πάθησης αλλά απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την καταβολή τους.

Από 1.1.2019 αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των προνοιακών παροχών σε χρήμα είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί τις εξής προνοιακές παροχές:

 1. Επίδομα κίνησης
 2. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.
 3. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
 4. Οικονομική ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
 5. Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων – ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου
 6. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.) και σύνδρομο επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
 7. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
 8. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
 9. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
 10. Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

Τα επιδόματα αναπηρίας που παρέχονται από τους Ασφαλιστικούς Φορείς στα
άτομα με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις είναι τα εξής :

 1. Επίδομα απόλυτης αναπηρίας ή συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου 
 2. Εξωιδρυματικό επίδομα (ή Παραπληγίας – Τετραπληγίας)
 3. Επίδομα ανικανότητας  (Λοχαγού)

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση επιδομάτων αναπηρίας που παρέχονται από τους Ασφαλιστικούς Φορείς στα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις είναι ο εκάστοτε Ασφαλιστικός Φορέας.

Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία/χρόνια πάθηση αναλάβει εργασία το εξωιδρυματικό επίδομα (ή επίδομα παραπληγίας/τετραπληγίας) συνεχίζει να καταβάλλεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαφοροποιείται ο φορέας χορήγησης του επιδόματος.

Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

 1. δεν ασκούν επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν και δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση από τον ασφαλιστικό φορέα τους, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.
 2. Συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.)
 3. Έχουν αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και συνολικό ποσοστό 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στα άτομα που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία.
 4. δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

Όχι εκτός εάν πρόκειται για άτομο με ψυχική αναπηρία ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και συνολικό ποσοστό 67% και άνω που διαθέτει
γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας ότι η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η οποία ισχύει για τρία (3) έτη.

Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία/χρόνια πάθηση έχει απόφαση του ΚΕΠΑ που αναφέρει ότι είναι «ανίκανος προς κάθε βιοποριστικό επάγγελμα» δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Όχι, δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

Για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας/χρόνιες πάθησης ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται από κάθε Ασφαλιστικό Φορέα.