Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση μελετών αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών στην Δυτική Μακεδονία

Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση μελετών αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων

ερευνητικών υποδομών στην Δυτική Μακεδονία. Την Πρόσκληση  για τη χρηματοδότηση μελετών που θα εξασφαλίσουν την ωρίμανση έργων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, σήμερα Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021. Πρόκειται για χρηματοδότηση της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων που αφορούν στην επέκταση του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα και της δημιουργίας τής ερευνητικής πιλοτικής μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και χρήση Υδρογόνου (Η2), ώστε να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν οι Μελέτες για τα έργα:

  • Νέα πτέρυγα (Γ) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα.
  • Εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας ΣΗΘΥΑ κελιού καύσιμου και ΑΠΕ με χρήση Η2 στο χώρο του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου.

Οι μελέτες περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα εκπονηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 660.000,00€

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από 04-10-2021 έως 31-12-2021 και ώρα 14:00:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσκλήσεις, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *