Πρόκληση ενδιαφέροντος για Νομικό Σύμβουλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης ενέκρινε τις προδιαγραφές και τους όρους εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δράσης «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» (ΕΥΔΠΔΜ)».

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στην καθαρή αξία των 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 74.400€

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 20.05.2022. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία στο σχεδιασμό-διοίκηση-διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του έργου. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *