Διαδικασία εγκατάστασης μελισσοκόμων για το 2022 σε προεπιλεγμένες θέσεις σε αποκατεστημένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Ο Κλάδος Περιβάλλοντος και Χρήσεων Γης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των φυτειών Ακακίας της ΔΛΚΔΜ  και την βελτίωση της διαδικασίας εγκατάστασης μελισσοκόμων σε προεπιλεγμένες θέσεις, ενημερώνει πως η τοποθέτηση κυψελών εντός των εκτάσεών του θα πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης του ΛΚΔΜ.

Ο Τομέας Περιβάλλοντος ετοίμασε για το 2022 τους νέους πίνακες με τις Μελισσοκομικές Θέσεις (ΜΘ), λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές που θα καταληφθούν από τα υπό κατασκευή φωτοβολταϊκά πάρκα. Για το σκοπό αυτό ορισμένες από τις   θέσεις του 2021 καταργήθηκαν και άλλες μετακινήθηκαν. Οι νέοι πίνακες έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην Ομοσπονδία και σε μελισσοκομικούς συλλόγους, καθώς και σε όλους τους μελισσοκόμους που είχαν υποβάλλει αίτηση κατά την περσινή χρονιά και διαθέτουν e-mail. 

Για το λόγο αυτό, όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν κυψέλες στις παραπάνω θέσεις για το έτος 2022, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που θα διατίθεται από την Γραμματεία της ΔΛΚΔΜ, κτίριο Διοίκησης, 23ο χλμ. παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.

Η αίτηση είναι δυνατόν να αποσταλεί για να πρωτοκολληθεί και με τηλεομοιότυπο (FAX) στην Γραμματεία της ΔΛΚΔΜ στον αριθμό 24630 28445 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στις διευθύνσεις:

E.Arailoudi@dei.com.gr, V.Tsiagia@dei.com.gr, E.Karananou@dei.com.gr και A.Chasilidou@dei.com.gr. 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 07 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου 2022.

Η θέση θα κατοχυρώνεται με κριτήριο τον αριθμό πρωτοκόλλου, παρακαλούμε η αιτούμενη θέση να ανταποκρίνεται στον αριθμό των κυψελών που θα τοποθετηθούν σε αυτήν.

Με την κατοχύρωση της θέσης ο αιτών αποδέχεται τον κανονισμό τοποθέτησης κυψελών στις εκτάσεις της ΔΛΚΔΜ.

Οι θέσεις που θα διατεθούν αφορούν  το 2022 και μόνον αυτό.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τομέα Περιβάλλοντος/Υποτομέα Αποκατάστασης Εδαφών, κ. Παναγιωτίδη Νικόλαο, Τεχνολόγο Γεωπονίας, Τ:24630 52404/6932713845 και στον κ. Παπαδόπουλο Χρήστο, Τ:24630 52546/6977736007  

Κανονισμός τοποθέτησης κυψελών στα δάση Ακακίας της ΔΕΗ ΑΕ/ΔΛΚΔΜ

Η θέση παραχωρείται για μία περίοδο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αναφέρει ο μελισσοκόμος στην αίτησή του.

Η εγκατάσταση σε μια θέση δεν δημιουργεί δικαιώματα εγκατάστασης για τις επόμενες χρονιές.

Η παραχώρηση άδειας εγκατάστασης σε μια θέση είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται/παραχωρείται/υπενοικιάζεται σε τρίτο μελισσοκόμο.

Η εγκατάσταση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του μελισσοκόμου και η ΔΕΗ ΑΕ  δεν εγγυάται την ασφάλεια των κυψελών από κλοπή ή άλλη φθορά ή ζημία από άγρια ζώα (αρκούδα).

Η εγκατάσταση των κυψελών γίνεται με τρόπο που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων σε παρακείμενους δρόμους.

Όλες οι κυψέλες πρέπει να φέρουν πυροσφραγίδα με τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου και σε τουλάχιστον πέντε (5) κυψέλες τοποθετημένες σε ευδιάκριτες θέσεις πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το κινητό τηλέφωνο του μελισσοκόμου.

Η έκταση που παραχωρείται είναι συγκεκριμένη, υποδεικνύεται από τον αρμόδιο της ΔΛΚΔΜ κατά την αρχική εγκατάσταση και δεν επιτρέπεται η επέκταση ή μεταφορά του μελισσοκομείου σε παρακείμενες περιοχές

Ο μελισσοκόμος κατά το διάστημα της εγκατάστασης σε συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο καθαρό, να εκτελεί τις εργασίες με σεβασμό στο περιβάλλον και να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο.

Κατά την εκτέλεση εργασιών στο μελισσοκομείο ο μελισσοκόμος πρέπει να έχει μαζί του οπωσδήποτε νερό για την αντιμετώπιση ατυχημάτων και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να σβήνει και να θάβει στο έδαφος με επιμέλεια τα υπολείμματα καύσιμης ύλης από το καπνιστήρι.

Η μη συμμόρφωση του μελισσοκόμου με τους όρους του Κανονισμού Εγκατάστασης μελισσοκομείων στα δάση ψευδακακίας της ΔΛΚΔΜ είναι επαρκής λόγος για τη μη ανανέωση της άδειας εγκατάστασης.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *