Ζητείται Μηχανικός/Τεχνικός Λειτουργίας & Συντήρησης από την Juwi Hellas Α.Ε.(περιοχή Κοζάνης)

Η juwi Hellas Α.Ε. αναζητά Μηχανικό/Τεχνικό Λειτουργίας & Συντήρησης (O&M Site Engineer / Technician), με
έδρα την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.
Στόχος
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/-η για την εκτέλεση όλων των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης για
έναν Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Σταθμό ισχύος 204 MWp στην Κοζάνη. Θα υπάγεται στον O&M Site Manager του
Σταθμού.
Κύρια Καθήκοντα
Διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων και εργασιών κατά τη λειτουργία του
Σταθμού, σύμφωνα με τις εταιρικούς στόχους και διαδικασίες.
Συνεργάζεται στενά με το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου της Εταιρίας, σχετικά με την παρακολούθηση της
λειτουργίας του Σταθμού, επιδιόρθωση σφαλμάτων και ενημέρωση εμπλεκομένων.
Εντοπίζει και αναλύει βλάβες στον εξοπλισμό.
Εκτελεί την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση, τις επιθεωρήσεις και ελέγχους του εξοπλισμού,
βάσει των εγκεκριμένων πλάνων, προγραμμάτων και διαδικασιών.
Εκτελεί χειρισμούς ΜΤ.
Οργανώνει και επιβλέπει εργασίες καθαρισμού των Φ/Β πλαισίων και κοψίματος της βλάστησης.
Διαχειρίζεται το στοκ ανταλλακτικών στον Σταθμό.
Συνεισφέρει στην προετοιμασία των αναφορών (reports) του Ο&Μ (τακτικών και έκτακτων).
Επιβλέπει την εργασία υπεργολάβων και ομάδων εργατών.
Συνεισφέρει στη συνολική διαχείριση της Ασφάλειας & Υγιεινής του Σταθμού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη
ορισμένων περιοχών / δραστηριοτήτων.
Διαθεσιμότητα (stand-by) κατά τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες (βάσει κυλιόμενου προγράμματος).
Συνεισφέρει στις εργασίες συντήρησης άλλων Φ/Β σταθμών στην ευρύτερη περιοχή.
Απαιτούμενα Προσόντα
Δίπλωμα/Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ή τεχνική εκπαίδευση Αδειούχου
Ηλεκτρολόγου.
Κάτοχος (ή δικαιούχος για άμεση έκδοση) πιστοποιητικούΑδειούχου Εγκαταστάτη ή Συντηρητή, για όλες τις
κατηγορίες και μεγέθη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (από την αρμόδια Περιφέρεια).
Κατ’ ελάχιστο 3 χρόνια προϋπηρεσία στην κατασκευή ή / και συντήρηση Φ/Β σταθμών ή άλλων μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εργασιακή εμπειρία σε υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων μετασχηματιστών, διακοπτών και
μονάδων ελέγχου & προστασίας.
Εργασιακή εμπειρία σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ (συμπεριλαμβανομένης και εμπειρίας χειρισμών) θα
προσμετρήσει θετικά.
Εργασιακή εμπειρία στην κατασκευή, commissioning ή λειτουργία και συντήρηση Φ/Β Σταθμών μεγαλύτερων
των 20 MW θα προσμετρήσει θετικά.
Εργασιακή εμπειρία σε κεντρικούς αντιστροφείς θα προσμετρήσει θετικά

Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και υπό περιορισμένη επίβλεψη, ικανότητα εργασίας εντός ομάδας, καλές
επικοινωνιακές ικανότητες,
Ικανότητα σύνταξης αναφορών / reports.
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).
Διαθεσιμότητα για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες, αν απαιτηθεί.
Άδεια οδήγησης σε ισχύ.
Έναρξη
Άμεσα
Τοποθεσία
Ο/Η Μηχανικός/Τεχνικός Λειτουργίας & Συντήρησης πρέπει να είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της
Κοζάνης ή να είναι διαθέσιμος/-η να μετεγκατασταθεί σε αυτή. Ο χώρος εργασίας θα είναι εντός του έργου.
Ενδιαφέρεσαι;
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση, μπορούν να στείλουν
άμεσα το βιογραφικό τους ή/και τη συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@juwi.gr.
Παρακαλούμε στο θέμα του e-mail να αναφέρετε τον τίτλο της θέσης (Μηχανικός/Τεχνικός Λειτουργίας &
Συντήρησης). Θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα για όλες τις αιτήσεις.

Κλικ εδώ

Δείτε την αγγελία

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *