Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι και Συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων από την εταιρεία ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Γρεβενά)

Η εταιρεία ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τεχνική εταιρεία με αντικείμενο τη συντήρηση κτιρίων και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αναζητά:

α) Ηλεκτρολόγους για εργασία στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα Γρεβενά και

β) Συντηρητές οικοδομικών κτιριακών εγκαταστάσεων (Γενικών Καθηκόντων) για εργασία στη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στα Γρεβενά

Απαραίτητα προσόντα για α) :

 • Άδεια Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου οποιασδήποτε Ομάδας και Ειδικότητας.
 • 3ετή εμπειρία σε χειρισμούς πινάκων ελέγχου λειτουργίας σε εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κίνησης και φωτισμού καθώς και σε ασθενή ρεύματα.

Συνθήκες εργασίας: Πλήρης απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα σε πρωινή (08:00-16:00) ή απογευματινή (12:00-20:00) βάρδια.

Αρμοδιότητες: Απασχόληση στην κατασκευή, επέκταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός κι εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου οι βασικές εργασίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Έλεγχο, συντήρηση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων
 • Αποκατάσταση-επισκευή βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που προέρχονται από φυσιολογική φθορά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία
 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών,
 • Συντήρηση και επισκευή στα δίκτυα ασθενών ρευμάτων (αντικατάσταση πριζών δικτύου και έλεγχος λειτουργίας).
 • Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και προβολείς παντός είδους. Τοποθετήσεις-εγκαταστάσεις (επίτοιχες ή μη), συσκευών όπως προτζεκτορες, τηλεοράσεις, κεραίες κλπ.

Κλικ ΕΔΩ για περισσότερα

Απαραίτητα προσόντα για β) :

 • Εμπειρία και γνώση συντήρησης ή και κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων.

Συνθήκες εργασίας: Μερική απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα σε πρωινή (08:00-12:00) βάρδια.

Αρμοδιότητες: Παροχή υπηρεσιών οικοδομικών εργασιών περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, αποκαταστάσεων, τροποποιήσεων και εν γένει εργασιών μικρής έκτασης, οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και για τη διατήρηση των δομικών στοιχείων σε άριστη κατάσταση, προκειμένου να καλύπτονται οι καθημερινές λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων.

Ο στόχος αυτών των επεμβάσεων είναι η εξασφάλιση της ομαλής, αδιάλειπτης και πλήρους λειτουργίας των κτιριακών δομών, καθώς και η εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των εμφανιζόμενων φθορών στις ιδανικές συνθήκες εργασίας.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών σχετίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με:

 • Μεμονωμένες αποκαταστάσεις φθορών και ρυθμίσεις μηχανισμών λειτουργίας, επαναφοράς και ασφάλισης, των πάσης φύσεως και παντός υλικού κουφωμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών (μεντεσέδες, κλειδαριές, ράβδοι πανικού θυρών πυρασφάλειας, υαλοπίνακες, ελαστικά παρεμβύσματα, χειρολαβές, νεροχύτες απορροής υδάτων, σκίαστρα, περσίδες κλπ.).
 • Ξυλουργικές μικροεργασίες (π.χ. επισκευές εδράνων και καθισμάτων αιθουσών, επίπλων γραφείου, ερμαριών φύλαξης, ντουλαπιών, βιβλιοθηκών, σκιάστρων, παγκακιών κλπ.).
 • Περιορισμένης έκτασης επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις των φθαρμένων επιστρώσεων των δαπέδων παντός υλικού, καθώς και των επενδύσεων των τοιχοποιιών (π.χ. αποξήλωση υφιστάμενων ρηγματωμένων, αποσαθρωμένων ή αποκολλημένων πλακιδίων και επανατοποθέτηση νέων).
 • Μεμονωμένες επισκευές ή διασκευές σε τοιχοποιίες οπτοπλινθοδομών, γυψοσανίδων ή άλλων ελαφρού τύπου υλικών, όπως επίσης και σε οροφές και ψευδοροφές (π.χ. καθαίρεση και αντικατάσταση πλακών ορυκτών ινών ψευδοροφής).
 • Τοπικές επισκευές παλαιών σαθρών επιχρισμάτων και εργασίες χρωματισμών επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών, οι οποίες εμφανίζουν αισθητικές αλλοιώσεις, όπως επίσης και εργασίες εφαρμογής επιχρισμάτων και χρωματισμών οι οποίες απαιτούνται στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης των δομικών στοιχείων, έπειτα από οικοδομικές επεμβάσεις.
 • Επιδιορθώσεις περιορισμένης έκτασης των σιδηροκατασκευών και των αλουμινοκατασκευών.
 • Τοπικές αποκαταστάσεις των θερμομονώσεων και των υγρομονώσεων των δωμάτων και συντηρήσεις μικρής κλίμακας των στεγών. Αποξήλωση και αντικατάσταση των πολυκαιρισμένων υλικών μόνωσης και στεγάνωσης, καθώς και εφαρμογή νέων σφραγιστικών μαστιχών σε ραφές ασφαλτικών μεμβρανών, σε οπές και σε άλλα σημεία τοπικής αστοχίας.
 • Μικροεπισκευές και καθαρισμός του δικτύου των υδρορροών.
 • Επεμβάσεις μικρής κλίμακας σε δομικά στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου, όπως βαθμίδες, παρτέρια, τοιχία, δάπεδα, περιφράξεις, καθώς και περιστασιακές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους.
 • Απομάκρυνση υλικών καθαιρέσεων, συντηρήσεων κλπ. υ.
 • Αποχιονισμός περιβάλλοντος χώρου και εσωτερικών οδών πρόσβασης στα κτιριακά συγκροτήματα.
 • Φροντίδα και πότισμα των χώρων πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο και στα αίθρια των εγκαταστάσεων των κτιρίων του πανεπιστημίου, περιοδικά αναλόγως της εποχής και των κλιματολογικών συνθηκών.

Κλικ ΕΔΩ για περισσότερα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *