Ζητείται Συντονιστής Δράσεων Επικοινωνίας από την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Συντονιστή Δράσεων Επικοινωνίας με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών.

Υπάρχει δυνατότητα και εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά με εργασία στο γραφείο τουλάχιστον 7 ημέρες το μήνα.

 Τίτλος θέσης: Συντονιστής Δράσεων Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο συντονισμός Δράσεων Επικοινωνίας της ΕΠΠ, καθώς και όλων των σχετικών δράσεων εξωστρέφειας, αλλά και δράσεων εσωτερικής επικοινωνίας της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Συντονιστής  Δράσεων Επικοινωνίας έχει την ευθύνη για:

 • Την εφαρμογή της υφιστάμενης στρατηγικής επικοινωνίας  (2018-2022) σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Τον σχεδιασμό 5ετούς στρατηγικής επικοινωνίας (2023-2027) της ΕΠΠ σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Τον σχεδιασμό του ετήσιου πλάνου εργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Τη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου των ψηφιακών εφαρμογών και των ιστοσελίδων που διαχειρίζεται η ΕΠΠ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των σχετικών/συναφών με την ΕΠΠ και τις δράσεις της
 • Τη δημιουργία επικοινωνιακού περιεχομένου και υλικού για την ΕΠΠ  (π.χ. έντυπα, ενημερωτικά γράμματα, δελτία τύπου, ψηφιακές εφαρμογές, ψηφιακό υλικό, video)
 • Τον σχεδιασμό και διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Την επίβλεψη του σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Τον συντονισμό των δράσεων ερμηνείας περιβάλλοντος και δράσεων οικοτουρισμού για τους επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Τη διοργάνωση  δραστηριοτήτων για εθελοντές
 • Τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας της ΕΠΠ
 • Τέλος φροντίζει για την κατάλληλη στελέχωση του τμήματος, τη διοίκηση και την αξιολόγηση του προσωπικού που προΐστατα.
 • Α. Απαραίτητα Προσόντα

·        Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στον τομέα επικοινωνίας ή στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών

·        Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

·        Γνώση δημιουργίας/διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης

·        Ικανότητα συγγραφής κειμένων για επικοινωνιακό υλικό

·        Ικανότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων για το ελληνικό και το διεθνές κοινό

·        Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

·        Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για όσους εφαρμόζεται).

Β. Επιθυμητά Προσόντα:

·        Προϋπηρεσία σε δράσεις συμβατικής και ψηφιακής επικοινωνίας  κατά προτίμηση στο χώρο των περιβαλλοντικών ΜΚΟ

·        Εμπειρία δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού περιβαλλοντικού περιεχομένου ή άλλη ενασχόληση στο χώρο του περιβάλλοντος

·        Εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εθελοντικών δράσεων  και ερμηνείας περιβάλλοντος

·        Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

·        Εμπειρία στην ολοκλήρωση και κατάθεση προτάσεων έργων

·        Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

·        Συστάσεις, συστατικές επιστολές

 Γ. Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

·           Επικοινωνιακές δεξιότητες, επιχειρησιακή και στρατηγική σκέψη

·           Υπευθυνότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα

·           Αποδοτική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών

·           Ικανότητα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας

·           Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών

·           Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 3/6/2022 στην παρακάτω διεύθυνση, κατά προτίμηση με e-mail: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50. Τηλ.: 23850 51211, Ε-mail: spp@spp.gr

Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα γίνονται δεκτά. Παρακαλούμε στο θέμα του email να αναγράφεται: όνομα αιτούντος και η ένδειξη «για τη θέση ΣΔΕ». Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αίτησής σας, επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη της ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Ενημερωτικό σημείωμα:

Η διαδικασία επιλογής υλοποιείται από επιτροπή της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και διακρίνεται σε 2 φάσεις:

Α. Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή προς συνέντευξη

Β. Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης και τελική επιλογή

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δεδομένων της αίτησης σύμφωνα με όλα τα ως άνω κριτήρια της ανακοίνωσης και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.

 Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *