Τι είδους δεξιότητες πληροφοριών για την αγορά εργασίας χρειάζεστε;

Η εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζονται οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού για να εργαστούν με πληροφορίες για την αγορά εργασίας σχετίζεται με την εξεύρεση πληροφοριών για την αγορά εργασίας, την αξιολόγηση της ποιότητάς τους, την ενσωμάτωσή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού και τη συμβολή στη βελτίωση των εργαλείων πληροφοριών για την αγορά εργασίας σε σχέση με τον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Να είναι εξοικειωμένος με την έννοια των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Να είναι εξοικειωμένος με διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας: δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, επιχειρηματικότητα.
 • Αναζήτηση και εξεύρεση πληροφοριών για την αγορά εργασίας
 • Επικύρωση πηγών πληροφοριών για την αγορά εργασίας: ποιες είναι αξιόπιστες και καλής ποιότητας πηγές
 • Δημιουργία ενιαίου σημείου εισόδου, χαρτοφυλακίου βασικών πηγών πληροφοριών για την αγορά εργασίας ως βοήθημα για την καθημερινή εργασία σας
 • Επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών για την αγορά εργασίας για διαφορετικές ομάδες πελατών
 • Κατανόηση και ερμηνεία των πληροφοριών για την αγορά εργασίας
 • Παραπομπή των ενδιαφερόμενων σε καλής ποιότητας πηγές και εργαλεία
 • Εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων ώστε να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη αυτονομία τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας
 • Παροχή συμβουλών στους πελάτες βάσει πληροφοριών για την αγορά εργασίας (επιλογή πληροφοριών για την αγορά εργασίας και αποτελεσματικός χειρισμός τους για τους πελάτες)
 • Δεξιότητες ΤΠΕ: ψηφιακός γραμματισμός και νέες συνήθειες επικοινωνίας κ.λπ., κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες στη ζωή τους και του τρόπου αντίστοιχης προσαρμογής της διάδοσης των πληροφοριών για την αγορά εργασίας
 • Εργασία με νέους τρόπους επικοινωνίας, εργασία με νέες τεχνολογίες

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις δεξιότητες αυτές; Υπάρχουν διάφοροι τρόποι οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε και να παραμένετε ενημερωμένοι, όπως:

 • Μπορείτε να αποκτήσετε βασική ενημέρωση σχετικά με τις πληροφορίες αγοράς εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό χρησιμοποιώντας την παρούσα εργαλειοθήκη  και το υλικό κατάρτισης που αναφέρεται στην εργαλειοθήκη
 • Μπορείτε να παρακολουθείτε συνόδους εργασίας, σεμινάρια σχετικά με θέματα αγοράς εργασίας. Αυτά μπορεί να οργανώνονται από τομεακές ομοσπονδίες, εταιρείες ανθρώπινων πόρων, ΔΥΑ κ.λπ. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε συμπληρωματική κατάρτιση εντός και εκτός του οργανισμού σας. Τα επαγγελματικά δίκτυα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχουν πρόσθετες δραστηριότητες. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού εντός και εκτός του οργανισμού σας.
 • Προηγούμενη εμπειρία συμβούλου σε θέματα απασχόλησης ή σε άλλου είδους εργασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
 • Δικτύωση: η επικοινωνία με τοπικά δίκτυα εργοδοτών και εργαζομένων είναι ένας ακόμη τρόπος για να νιώσετε τον παλμό της αγοράς εργασίας στην περιοχή και να διευρύνετε το δίκτυο πληροφοριών για την αγορά εργασίας. Συμμετοχή σε τοπικές συμπράξεις απασχόλησης, εργασία με τομεακές ομοσπονδίες, εργασία με υπηρεσίες απασχόλησης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπληρωματική κατάρτιση, ανταλλαγή εμπειριών με άλλους
  συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, επισκέψεις σε εταιρείες κ.λπ.
 • Ένα στοιχείο το οποίο συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι η αυτοαξιολόγηση. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τι είναι αποτελεσματικό στην πρακτική παροχή συμβουλών όσον αφορά την ενσωμάτωση πληροφοριών για την αγορά εργασίας. Τι δεν είναι αποτελεσματικό; Για ποιον λόγο; Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη χρήση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό. “
 • Όταν το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τις πληροφορίες για την αγορά εργασίας δεν είναι επαρκές στον οργανισμό σας, ενημερώστε τη διοίκηση για τη σημασία των επενδύσεων σε δεξιότητες και προσόντα που σχετίζονται με τη χρήση και την ενσωμάτωση πληροφοριών για την αγορά εργασίας.

Οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας πρέπει να αναφέρονται ως βασικό καθήκον ή βασική δεξιότητα στα επαγγελματικά περιγράμματα και στις περιγραφές θέσεων εργασίας των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού. Το επαγγελματικό περίγραμμα που ανέπτυξε το Cedefop είναι διαθέσιμο στο έγγραφο που αναφέρεται εδώ. Οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών
για τον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό.

Πηγή

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *