ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

7 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (εντός λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», ως εξής: Ενός (1) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και […]

7 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (εντός λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ) Read More »

5 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για τις ανάγκες του έργου: “Αποκατάσταση και ανάδειξη Τεμένους Κουρσούμ Καστοριάς”. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που

5 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς Read More »

2 θέσεις ΠΕ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Σιάτιστα)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Τα χρώματα της Σιάτιστας» της πράξης «Τα χρώματα της Σιάτιστας» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως

2 θέσεις ΠΕ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Σιάτιστα) Read More »

9 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (θέσεις σε Αμύνταιο και Σκλήθρο)

Η ΕΦΑ Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 “Αρχαιολογία-Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του ΔήμουΑμυνταίου” της πράξης «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με

9 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (θέσεις σε Αμύνταιο και Σκλήθρο) Read More »

17 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Αρχαιολογική εποπτεία εκσκαφών» της ομώνυμης πράξης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ 2014-2020», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα

17 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας Read More »

120 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης – εντός ορίου του Λιγνιτωρυχείου Μαυροπηγής της ΔΕΗ (Δήμου Εορδαίας)

Η ΕΦΑ Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» . Οι θέσεις αφορούν: α) 20 θέσεις ΠΕ

120 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης – εντός ορίου του Λιγνιτωρυχείου Μαυροπηγής της ΔΕΗ (Δήμου Εορδαίας) Read More »

14 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ σε σωστικές ανασκαφές στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Σωστικές ανασκαφές στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης. ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

14 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ σε σωστικές ανασκαφές στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου Read More »