7 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (εντός λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ
ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», ως εξής:

Ενός (1) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ενός (1) ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στην σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων

Τριών (3) ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ενός (1) ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων

Ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Αρχαιοβοτανολογία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50150 Αιανή Κοζάνης, απευθύνοντάς την στην
ΕΦΑ Κοζάνης (τηλ. επικοινωνίας: 2461098801), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) καιτης ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 27-05-2022 έως 02-06-2022.

Κλικ ΕΔΩ για την Προκήρυξη (α)

Κλικ ΕΔΩ για την Προκήρυξη (β)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *