Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate‐Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate‐Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος.

Κωδικοί θέσης: 101 (Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Πολυτεχνικών Σχολών ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης σχολής ειδικότητας) και 102 (Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Μπορείτε να δείτε την πλήρη προκήρυξη εδώ

Βοηθητικά αρχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *