Ποιες επαγγελματικές δεξιότητες χρειάζεσαι για κάθε θέση εργασίας

Ποιες επαγγελματικές δεξιότητες χρειάζεσαι για κάθε θέση εργασίας

Οι επαγγελματικές δεξιότητες αναφέρονται κυρίως στην ικανότητα του ενός να καταλαβαίνει τον κάθε πελάτη και τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες,
ώστε να συνεισφέρει στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Οι δεξιότητες του κάθε ατόμου είναι σημαντικές για την επιτυχία μιας επιχείρησης,
ανεξάρτητα από το μέγεθος της ή τη θέση του ατόμου σε αυτήν. Κάθε οργανισμός αναζητά νέα ταλέντα που μπορούν να συνεισφέρουν
στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα αυτού.

Οι δεξιότητες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, soft και hard skills. Όταν μιλάμε για hard skills, εννοούμε ικανότητες που μπορούν να διδαχθούν,
να μεταλαμπαδευτούν και να αποκτηθούν σχετικά εύκολα. Ένα παράδειγμα hard skills είναι η γνώση μιας ξένης γλώσσας ή μιας γλώσσας προγραμματισμού.
Τα soft skills, ή αλλιώς interpersonal skills – για τα οποία αναφερόμαστε στο άρθρο- λέγονται οι ικανότητες που δεν μπορούν να διδαχθούν ή
να αποκτηθούν τόσο εύκολα, καθώς εξαρτώνται από την ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Ένα παράδειγμα αυτών είναι η ικανότητα επικοινωνίας,
συνεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου κ.α..

Ποιες όμως είναι οι ικανότητες που χρειάζεσαι για μια θέση εργασίας; Τι είναι αυτό που αναζητά κάθε εργοδότης;
Παρακάτω, θα αναλύσουμε σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες θα εκτιμηθούν από κάθε οργανισμό και είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη σου. Πάμε!

Δεξιότητες που επιζητούν οι επιχειρήσεις

Δεξιότητα 1: Ομαδικότητα / Ικανότητα διαχείρισης μιας ομάδας

Η επιτυχία ενός επιχειρηματικού στόχου τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και της σωστής διαχείρισης μιας ομάδας. Ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεσαι, το ομαδικό πνεύμα είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητο.

Ένας team leader που γνωρίζει πως να αναθέτει τις διεργασίες σωστά και ενθαρρύνει το κάθε μέλος ξεχωριστά, μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα για τη μέγιστη απόδοση. Αν αντιστοίχως είσαι το μέλος μιας ομάδας, τότε η ομαδικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό για να λειτουργήσει το σύνολο σωστά και αποδοτικά.

Το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι που οι περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν, και ένα άτομο χωρίς αυτή την ικανότητα δεν θα μπορεί να μπορεί να συνεισφέρει στον ίδιο βαθμό για έναν κοινό σκοπό.

Δεξιότητα 2: Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού. Κάθε μέλος αυτού πρέπει να διακατέχει αυτή τη δεξιότητα για την ομαλή διεκπεραίωση των καθημερινών καθηκόντων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Οι δεξιότητες επικοινωνίας σου πρέπει να είναι και λεκτικές και γραπτές.

Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι απαραίτητη για επιχείρηση. Είναι σημαντικό να μπορείς να επικοινωνήσεις τους στόχους ή το περιεχόμενο ενός project, να επικοινωνήσεις με εξωτερικούς πελάτες, να αναλύσεις ένα report ή και να μπορείς να διατηρείς καλές σχέσεις με τους συνεργάτες σου. Επομένως, η επικοινωνία είναι σίγουρα ένα skill που θα χρειαστείς.

Δεξιότητα 3: Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Η σημαντικότητα αυτών των δεξιοτήτων είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και όλοι πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτούς τους ρυθμούς. Η σημαντικότητα των ικανοτήτων φθίνει με το πέρας του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι μια ικανότητα που ήξερες εχθές, σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι και εξελίσεις διαρκώς τις γνώσεις και τις ικανότητες σου σε κάθε επίπεδο. Διαφορετικά. η αξία που προσδίδεις σε έναν οργανισμό θα φθίνει όσο παραμένεις στάσιμος.

Για να πετύχεις και να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός και πολύτιμος για μια επιχείρηση, πρέπει να είσαι ευέλικτος και προσαρμοστικός. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορείς να μάθεις νέες ικανότητες, γνώσεις και διαδικασίες ή να «ξεμάθεις» τις παλιές. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Επομένως, ένας εργαζόμενος με αυτή τη δεξιότητα είναι σίγουρα απαραίτητος.

Δεξιότητα 4: Κριτική σκέψη

Η κριτική σκέψη είναι μια δεξιότητα που βασίζεται στην ικανότητα ενός να διακρίνει και να επιλέγει ορθά πληροφορίες, η οποίες είναι αξιόπιστες και χρήσιμες για μια επιχείρηση. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας επιχείρησης. Ποτέ δεν υπάρχει ελλιπής πληροφορία για κάτι. Αυτό που υπάρχει είναι η έλλειψη της ικανότητας μια επιχείρησης να αξιολογήσει την ποιότητα και την αξία μιας πληροφορίας για αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με κριτική σκέψη και «ανοιχτό μυαλό», είναι σίγουρα πολύτιμος για κάθε οργανισμό.

Δεξιότητα 5: Δημιουργικότητα

Λέγεται ότι το marketing έχει να κάνει με δημιουργικότητα. Για την ακρίβεια, όλοι οι κλάδοι χρειάζονται δημιουργικότητα. Ένα άτομο με αυτή τη δεξιότητα μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες, να καινοτομεί και να συμβάλλει στον σχεδιασμό μια ξεχωριστής μελλοντικής στρατηγικής.

Ένας διαφορετικός και δημιουργικός τρόπος σκέψης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση, και αν αυτό είναι κάτι που διακατέχεις, τότε σίγουρα είσαι – ή έχεις την προοπτική να γίνεις – ένα πολύτιμο στοιχείο αυτής.

Δεξιότητα 6: Ηγετικότητα

Η ηγετικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που οι επιχειρήσεις «παρακαλάνε» να βρουν και ένα πολύ ισχυρός παράγοντας για την επαγγελματική επιτυχία σου. Όσο αναπτύσσεσαι σε μια επιχείρηση, πολύ πιθανόν να αποκτήσεις νέα μέλη στην ομάδα σου και να είσαι αυτός που θα πρέπει να τους μεταδώσει το όραμα της επιχείρησης και τους στόχους της ομάδας. Η ηγετικότητα τις περισσότερες φορές διατίθεται εκ φύσεως, ωστόσο είναι κάτι το οποίο μπορείς να αναπτύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας σου.

Εάν βρίσκεσαι ήδη σε μια διοικητική θέση, τότε θα πρέπει να αναπτύξεις τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που θα σε βοηθήσουν να καθοδηγείς την ομάδα σου και να διατηρείς την αποτελεσματική λειτουργία αυτής.

Τα χαρακτηριστικά της ηγετικότητας δεν βρίσκονται μόνο στη δυνατότητα ενός να μεταδόσει ένα όραμα σε άλλους. Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ηγέτης είναι:
α) η ικανότητα να βλέπει μπροστά,
β) η ικανότητα να ενθαρρύνει τους γύρω του,
γ) η ικανότητα να εστιάζει στη λύση ενός προβλήματος και όχι στο ίδιο το πρόβλημα και
δ) η ικανότητα αυτογνωσίας και αυτοκριτικής.

Δεξιότητα 7: Διαχείριση Χρόνου

Αυτό που ζητάνε οι επιχειρήσεις είναι απόδοση. Για να είσαι αποδοτικός στην καριέρα σου, θα πρέπει να έχεις την ικανότητα να διαχειρίζεσαι το χρόνο που αφιερώνεις σε κάθε διεργασία σου αποτελεσματικά. Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι κάτι το οποίο μπορείς να εξασκείς σε καθημερινή βάση. Επίσης, είναι ένα χαρακτηριστικό που αν διαθέτεις, θα κάνεις τη διαφορά.

Για να μπορέσεις να αναπτύξεις αυτή τη δεξιότητα, θα πρέπει να είσαι οργανωτικός. Δηλαδή να μπορείς να κατατάσσεις τις διεργασίες σου με σειρά προτεραιότητας. Μια καλή πρακτική είναι να ορίζεις για την επόμενη ημέρα το χρόνο που θα αφιερώνεις σε κάθε καθήκον σου και να χρονομετράς τον εαυτό σου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείς να έχεις μια πλήρη εικόνα για την απόδοση σου και την πρόοδο σου.

Πως μπορείς να αναπτύξεις τις δεξιότητες σου;

Θυμήσου. Κανένας δεν είναι τέλειος και κανείς δεν γεννήθηκε νικητής. Η επιτυχία κρύβει σκληρή δουλειά και αφοσίωση σε καθημερινή βάση. Τα soft skills προέρχονται από τη φύση του ανθρώπου, ωστόσο είναι δεξιότητες τις οποίες μπορείς να αναπτύξεις κατά τη διάρκεια της ζωής και της καριέρας σου. Ποτέ δεν είναι αργά να αναπτυχθείς και τώρα στο Poudouleveis.gr είσαι ένα βήμα πιο κοντά! Παρακάτω θα βρεις τρόπους που μπορείς να αναπτύξεις δεξιότητες που είναι σημαντικές για τις επιχειρήσεις και την καριέρα σου.

Βρες έναν μέντορα

Μια εξαιρετική πρακτική για να αναπτύξεις τις ικανότητες σου είναι να βρεις ένα μέντορα με εμπεριστατωμένη εμπειρία στον κλάδο σου. Ένας μέντορας μπορεί να σου δώσει σωστές συμβουλές και την κατάλληλη υποστήριξη για τις πιο σημαντικές δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να αναπτυχθείς στην καριέρα σου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το επαγγελματικό σου μονοπάτι.

Πριν επικοινωνήσεις κάποιο μέντορα, βεβαιώσου ότι έχεις θέσει ξεκάθαρους στόχους για την μεταξύ σας επικοινωνία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείς να αναζητήσεις το κατάλληλο άτομο και να επωφεληθείς στο μέγιστο.

Διάβασε βιβλία

Τα βιβλία έχουν τη δύναμη να σε ταξιδέψουν και να αναπτύξουν τους ορίζοντες σου. Το ίδιο συμβαίνει και στον επιχειρηματικό τομέα. Υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία μπορούν να σε εμπνεύσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις σου. Αναζήτησε βιβλία που αξίζει να διαβάσεις και θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις τις δεξιότητες σου.

Κάνε έρευνα

Το πρώτο βήμα πριν από κάθε στρατηγική, είναι να συλλέξεις πληροφορίες. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αναζητήσεις ποιές δεξιότητες είναι οι πιο σημαντικές για τον τομέα σου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείς να καθορίσεις τι από αυτά κατέχεις και τι μπορείς να βελτιώσεις. Η διαδικασία αναζήτησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων μπορεί να σε βοηθήσουν να παραμείνεις ενημερωμένος και ανταγωνιστικός στον επιχειρηματικό κόσμο και στην καριέρα σου.

Κάνε επιχειρησιακά μαθήματα

Τα επιχειρησιακά μαθήματα είναι ένας εξίσου δυναμικός τρόπος για να αναπτυχθείς. Μπορείς να βρεις πολλά διαθέσιμα μαθήματα σχετικά με τις ικανότητες που αναζητάς στο διαδίκτυο από καταξιωμένους ανθρώπους της αγοράς. Επίσης, είναι ένας καλός τρόπος για να βρεις τον μέντορα που χρειάζεσαι.

Επίλογος

Αυτές είναι οι πιο βασικές δεξιότητές για να ξεκινήσεις την καριέρα σου και οι βασικές δεξιότητες που αναζητά κάθε οργανισμός. Φυσικά ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα και η βαρύτητα κάθε δεξιότητας μετατοπίζεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραμένεις στάσιμος, αλλά να εξελίσσεσαι διαρκώς. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας μαγικός κόσμος, παρόλα αυτά χρειάζεται προσπάθεια και επιμονή.

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *