Ποια είναι η διαφορά CV και resume; Τι γνωρίζετε;

Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε όλοι κατά την αναζήτηση εργασίας είναι το βιογραφικό μας σημείωμα (ή σκέτο «βιογραφικό»). Αυτό είναι που καλούμαστε να στείλουμε ως απάντηση σε αγγελία, για να διεκδικήσουμε τη θέση, ή να ανεβάσουμε σε πλατφόρμες εύρεσης εργασίας. Συχνά, οι αγγελίες μάς ζητούν να στείλουμε το CV μας, σπανιότερα μπορεί να δούμε να αναφέρονται σε resume. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε όλα αυτά;

Η σύντομη απάντηση είναι πως στην Ελλάδα, χρησιμοποιούμε το «βιογραφικό», το «CV» και το «resume» για να δηλώσουμε το ίδιο πράγμα: ένα έγγραφο που σε μία σελίδα, αν ο υποψήφιος δεν έχει επαγγελματική εμπειρία, ή σε δύο σελίδες, αν πρόκειται για έμπειρο επαγγελματία, συνοψίζει τα δυνατά χαρακτηριστικά του, παρέχοντας κυρίως σημαντικά στοιχεία από την εκπαίδευση, την προϋπηρεσία, τις δεξιότητες και τις προσωπικές ποιότητές του. Στόχος, δε, του βιογραφικού είναι να ανοίξει για τον υποψήφιο / την υποψήφια την πόρτα στη διαδικασία της συνέντευξης και, κατ’ επέκταση, στην ουσιαστική διεκδίκηση της θέσης.

Το ίδιο, μάλιστα, συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπου «CV» και «Resume» (αν χρησιμοποιούνται και τα δύο) λειτουργούν ως συνώνυμα. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο στη Βόρεια Αμερική, όπου εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα στους δύο όρους.

Κατ’ αρχάς, το CV είναι η συντομογραφία του λατινικού Curriculum Vitae, το οποίο σημαίνει «πορεία ζωής». To resume, το οποίο μπορεί να το συναντήσουμε και με τη γαλλική γραφή του με τόνους (résumé), είναι αυτό που στα ελληνικά αποδίδουμε ως ρεζουμέ, δηλαδή μία περίληψη. Η βασική διαφορά αυτών των δύο όρων, λοιπόν, έγκειται στην έκταση, με το Curriculum Vitae να είναι εκτενέστερο, αναλύοντας λεπτομερώς την επαγγελματική πορεία του αιτούντα και τα κατορθώματά του, ενώ το Resume αποτελεί εξ ορισμού μία σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων.

Τα χαρακτηριστικά του CV και του Resume

Αν και, όπως είπαμε, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, βιογραφικό, CV και Resume είναι συνώνυμα, η λογική είναι πως κατά την αναζήτηση εργασίας στέλνουμε ένα συνοπτικό έγγραφο, το πολύ δύο σελίδων, το οποίο είναι μάλιστα στοχευμένο ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης που διεκδικούμε. Με λίγα λόγια, το βιογραφικό για εύρεση εργασίας συμπίπτει στην πράξη με το αμερικανικό Resume. Συνήθως, μάλιστα, πρόκειται για αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό, αν και σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνυται περισσότερο το λειτουργικό βιογραφικό.

Αν όμως, ακολουθούμε (ή θέλουμε να ακολουθήσουμε) ακαδημαϊκή καριέρα ή καριέρα στον χώρο της επιστημονικής έρευνας ή της ιατρικής, τότε το βιογραφικό σημείωμα αποκτά τα χαρακτηριστικά του Curriculum Vitae. Απαρτίζεται από μία λεπτομερή καταγραφή πληροφοριών που δεν συναντάμε τυπικά στα resumes, όπως συμμετοχές σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και δημοσιεύσεις. Ανάλογα με αυτές τις συμμετοχές και τις δημοσιεύσεις, τα βραβεία και τις διακρίσεις, τα επιτεύγματα με λίγα λόγια στον επιστημονικό τομέα του υποψηφίου, το CV διευρύνεται σε έκταση και μπορεί να φτάσει τις πέντε σελίδες ή και να τις ξεπεράσει.

Άρα, δεν είναι μόνο η έκταση που διαφοροποιείται μεταξύ CV και Resume, είναι και το περιεχόμενο. Στην περίπτωση, δε, του ακαδημαϊκού CV, το περιεχόμενο είναι γενικώς σταθερό και απλώς προσθέτουμε οποιαδήποτε νέα πληροφορία προκύψει στην πορεία, ενώ εκείνο του επαγγελματικού Resume το τροποποιούμε κάθε φορά ανάλογα με τη θέση όπου στοχεύουμε.

Τι περιλαμβάνει τυπικά ένα ακαδημαϊκό CV

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Το προσωπικό προφίλ σας, από το οποίο δεν πρέπει να λείπει ο ακαδημαϊκός/ερευνητικός σας στόχος

Τα στοιχεία της εκπαίδευσής σας

Συγγραφικό έργο (τόσο ατομικά βιβλία όσο και συμμετοχή σε συλλογικές εκδόσεις)

Peer-reviewed δημοσιεύσεις

Άλλες δημοσιεύσεις

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις

Υποτροφίες

Συμμετοχή σε συνέδρια

Διδακτική εμπειρία

Ερευνητική εμπειρία και εμπειρία σε εργαστήρια

Μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Γνώση ξένων γλωσσών

Δεξιότητες

Συμμετοχή σε ενώσεις (ακαδημαϊκές και άλλες)

Συστάσεις

Τι περιλαμβάνει τυπικά ένα επαγγελματικό resume

Τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail), αλλά και κάποια προαιρετικά (π.χ. ύπαρξη διπλώματος οδήγησης), αν αυτά μπορούν να ενισχύσουν την αίτησή σας

Headline (ο επαγγελματικός σας τίτλος κατά κάποιον τρόπο)

Φωτογραφία σας (συνηθίζεται στην Ελλάδα και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες)

Το προσωπικό προφίλ σας

Ενότητα επαγγελματικής εμπειρίας, με καταγραφή της πιο σχετικής προϋπηρεσίας με τη θέση που διεκδικείτε

Ενότητα εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα επιπλέον αναφοράς τυχόν online courses ή προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, αν αυτά ενδυναμώνουν την υποψηφιότητά σας

Ενότητα με τις δεξιότητες και τις κοινωνικές σας ποιότητες

Προαιρετικές ενότητες, όπου καταγράφετε, π.χ., την εθελοντική εργασία σας ή τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας

Η διαφορά στην έκταση και στο περιεχόμενο μεταξύ CV και Resume επηρεάζει και τον τρίτο πυλώνα του βιογραφικού σημειώματος: το layout του. Αν και πάντα η εικόνα του βιογραφικού πρέπει να είναι όμορφη και το περιεχόμενό του προσεγμένο, ορθογραφημένο και να διαβάζεται εύκολα, ένα ακαδημαϊκό CV συνήθως έχει πιο κλασικό σχεδιασμό, ενώ το resume έχει νόημα να διακρίνεται και για την εμφάνισή του, με πιο πρωτότυπο ή μοναδικό layout, καθώς είναι σημαντικό για τον/την υποψήφιο/-α να ξεχωρίσει επίσης σε επίπεδο πρώτης εντύπωσης.

Οι διαφορές ανάμεσα στο CV και στο resume εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: στην έκταση, στο περιεχόμενο και στην εμφάνιση.

Τι ισχύει στο εξωτερικό

Αν αναζητάτε εργασία εκτός ελληνικών συνόρων, καλό είναι να ξέρετε τι περιμένουν να λάβουν από εσάς οι HR Managers. Ενδεικτικά:

Βόρεια Αμερική

Στις ΗΠΑ και στον Καναδά, θα διεκδικήσετε τη θέση με ένα resume. Άλλωστε, από την Αμερική μάς έρχονται εκείνες οι έρευνες που λένε πως οι recruiters αφιερώνουν λιγότερα από 7 δευτερόλεπτα για να «σκανάρουν» ένα βιογραφικό, άρα το «σύντομο» και «to the point» πρέπει να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του βιογραφικού σας.

Προσοχή, όμως, ειδικά στις ΗΠΑ αυτό μεταφράζεται κάποιες φορές σε βιογραφικό μίας σελίδας αντί για δύο, ακόμα και για έμπειρους επαγγελματίες. Επίσης, δεν βάζετε φωτογραφία και δηλώνετε αποκλειστικά και μόνο τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία σας, γιατί είναι πολύ αυστηροί οι νόμοι περί διακρίσεων στους χώρους εργασίας.

Αντίστοιχα, το πολυσέλιδο Curriculum Vitae αφορά διεκδίκηση ακαδημαϊκής ή ερευνητικής θέσης.

Ευρώπη & Νέα Ζηλανδία

Θα σας ζητηθεί ως επί το πλείστον να στείλετε το CV σας. Το ευρωπαϊκό CV συνίσταται σε μία δισέλιδη σύνοψη των δυνατών σας στοιχείων και είναι αντίστοιχο του αμερικανικού resume. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως στην Αμερική, αποφύγετε να βάλετε φωτογραφία ή δώσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως, π.χ., την ηλικία σας ή την οικογενειακή σας κατάσταση.

Αυστραλία & Νότια Αφρική

Αντιμετωπίζουν το CV και το resume ως συνώνυμα, οπότε, στο πλαίσιο αναζήτησης μη ακαδημαϊκής εργασίας, μιλάμε πάντα για το περιληπτικό βιογραφικό των δύο σελίδων. Για διεκδίκηση θέσης στην Αυστραλία, επίσης αποφύγετε τη φωτογραφία ή τη συμπερίληψη περιττών προσωπικών στοιχείων.

EXPERT TIP

Πριν στείλετε το βιογραφικό σας σε χώρα του εξωτερικού, αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για το είδος του βιογραφικού που προτιμάται σε αυτή τη χώρα (την έκταση και τις πληροφορίες που πρέπει ή δεν πρέπει να περιλαμβάνει), προκειμένου να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Έτοιμοι για το βιογραφικό σας;

Τώρα που γνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ CV και resume, όπως και το ότι για να διεκδικήσετε μία θέση εργασίας εκτός ακαδημαϊκού ή ερευνητικού τομέα χρειάζεστε ένα βιογραφικό σύντομο, περιεκτικό και που να τραβάει την προσοχή, μήπως ήρθε η ώρα να το φτιάξετε;

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σωστό και επαγγελματικό βιογραφικό εύκολα και σε λίγα μόλις βήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα online εργαλείο, όπως τον CV maker του Jobseeker. Επιπλέον, χάρη στη συλλογή με τα όμορφα templates του, θα έχετε την ευκαιρία να διαλέξετε κάποιο που όχι απλώς ταιριάζει στην αισθητική σας, αλλά που θα σας βοηθήσει επίσης να κάνετε την καλύτερη πρώτη εντύπωση!

Πηγή

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *