Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation of Coal Regions to Climate‐Neutral, Thriving Economies και Ακρωνύμιο COALition του Προγράμματος Horizon το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Promoting Innovation Excellence in Transformation […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Read More »