Αιτήσεις δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών) και αγορά κινητών βάσεων» – Αιτήσεις Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 2022

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος ΠΕ Κοζάνης και το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις και για την Δράση 3.2 «Οικονομική ενίσχυση της Νομαδικής Μελισσοκομίας» ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αιτήσεις για την Δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» έως τις 10/02/2022.

Αιτήσεις Δράσης 3.1 ««Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)»

Δικαιούχοι της δράσης:

1. Όσοι κατέχουν τουλάχιστον 20 κυψέλες και

2. Έχουν κάνει δήλωση κατεχομένων κυψελών

Δικαιολογητικά

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής-Κατάθεση έως 10/02/2022. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 συμπληρωμένη την οποία παραλαμβάνετε μαζί με την αίτηση Κατάθεση έως 10/02/2022. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.

3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος- Κατάθεση έως 10/02/2022.

4. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών τα οποία έχουν εκδοθεί και κατατεθεί έως τις 20/05/2022.*

Σημαντικές παρατηρήσεις:

1. Η αίτηση κατεχομένων κυψελών αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στη δράση.

2. Το ποσοστό αντικατάστασης για κυψέλες ανέρχεται μέχρι 10% και για κινητές βάσεις μέχρι 20% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης.

3. Οι επιχορηγούμενες κυψέλες αντικατάστασης θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο : «Καν. 1308/13 – 2022»

4. *Τα πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών κατατίθενται έως 20 Μαΐου 2022 και η έκδοση και η εξόφληση τους θα πρέπει να έχει γίνει νομίμως.

* Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την Δράση 3.1 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Πλαταιών 9, Τ.Κ 50132, Κοζάνη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461021444 ώρες 09:00-14:00 και στο email: kmdytmak@gmail.com

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» – χειμερινή περίοδος 2022

Δικαιούχοι της δράσης:

1. Όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, δηλαδή:

Α. Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).

Β. Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες.

Γ. Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής 5.000€.

*Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφτηκαν στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή/και υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην δράση, απαλλάσσονται από την ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής των 5.000€.

Δ. Έχουν κάνει δήλωση κατεχομένων κυψελών.

Ε. Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής 5.000€.

2. Όσοι ως επαγγελματίες μελισσοκόμοι ασκούν νομαδική μελισσοκομία, δηλαδή:

Α. Μετακινούν τουλάχιστον το 40% των δηλωμένων κυψελών.

Β. Μετακινούν τα παραγωγικά μελίσσια σε απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ από την έδρα τους.

Δικαιολογητικά

Φάση 1η – Κατάθεση από 01/01/2021 έως 10/02/2021

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 συμπληρωμένη την οποία παραλαμβάνετε μαζί με την αίτηση. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.

3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.

Φάση 2η – Κατάθεση έως 20/06/2021

1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών.

2. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.

3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης. Η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη μπορεί πλέον να παρθεί ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΥΠΑΑΤ στο παρακάτω Link κάνοντας είσοδο με κωδικούς TAXIS και κατεβάζοντας την Βεβαίωση Εγγραφής ΜΑΕΕ : http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooagrotonmenu

4. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Χ.Ι, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών.

5. Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ: Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου και της σελίδας θεώρησης.

6. Πρωτότυπα Δελτία αποστολής εαρινής-θερινής περιόδου (ημερομηνίες μετακίνησης από 11/02/2022 έως 20/06/2022) και αποκόμματα διοδίων στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Ι.Χ και υπάρχουν ή φορτωτικές στην περίπτωση όπου η μετακίνηση γίνεται με Φ.Δ.Χ.

* Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την Δράση 3.2 υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Πλαταιών 9, Τ.Κ 50132, Κοζάνη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461021444 ώρες 09:00-14:00 και στο email: kmdytmak@gmail.com

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *