3 θέσεις εργασίας στην Euromedica (Κοζάνη)

Η EUROMEDICA, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς παρόχους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), ενδιαφέρεται να προσλάβει:

1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΙΕΚ Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
 • Ομαδικότητα και συνέπεια


Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχής εκπαίδευση


Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας Αίτηση αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας PAR2 KRKOZ. (ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

2) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑ/ ΒΟΗΘΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑ

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες


Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση


Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα επιλέγοντας Αίτηση αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας NRCKRKOZ. (ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

3) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ


Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
 • Πνεύμα συνεργασίας, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια


Η εταιρεία προσφέρει :

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον


Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα επιλέγοντας Αίτηση αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας PHARΜ KRKOZ. (ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *