2 θέσεις εργασίας στην εταιρεία Alumil (Γρεβενά)

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

1) Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (2021- EDEE)

Ο Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι ενεργό μέλος της ομάδας της Διεύθυνσης Engineering , με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς. Η θέση αναφέρεται στον Technical Director και έχει ως σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία, εκτέλεση και αποπεράτωση ηλεκτρολογικών έργων.


Κύρια καθήκοντα:

 • Συμμετέχει στην απεγκατάσταση, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες, καλώδια, κινητήρες, εξαρτήματα) και λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων των εργοστασίων του ομίλου, ακολουθώντας τους κανόνες ασφαλείας.
 • Επιμορφώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα ηλεκτρολογικών εργασιών.
 • Συμμετέχει στον επανασχεδιασμό κάθε ηλεκτρολογικού έργου και την επιλογή κατάλληλων υλικών που αφορούν τα ηλεκτρολογικά έργα.
 • Παρακολουθεί την πορεία κάθε έργου και εξακριβώνει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Παρακολουθεί και επιβλέπει την αποσφαλμάτωση πινάκων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 384.
 • Αναλαμβάνει τη βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ρεύματος.
 • Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο μηχανολογικών εργασιών για τον προγραμματισμό των εργασιών του τμήματος, με σκοπό την βέλτιστη κατανομή εργασιών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του εκάστοτε έργου.
 • Συμμετέχει σε νέα έργα με φυσική παρουσία στις θυγατρικές του ομίλου.


Προφίλ υποψηφίου/
ας:

 • Απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ως Ηλεκτρολόγος ή απόφοιτος τεχνικής σχολής ΙΕΚ/ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας/Αυτοματισμού/Μηχανικού Εγκαταστάσεων.
 • Θα εκτιμηθεί η άδεια εργασίας ηλεκτρολόγου τάξης Α , Β ή Γ.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε θέση σχετική με τη λειτουργία ή/και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Απαραίτητη ευχέρεια στην ανάγνωση και αποτύπωση ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού σχεδίου.
 • Επιθυμητή η γνώση ΕΛΟΤ 384 ΚΑΙ ISO 50001.
 • Θα εκτιμηθούν γνώσεις ηλεκτροτεχνίας ,αυτοματισμού , χαμηλών ρευμάτων και υψηλών ρευμάτων και η εξοικείωση με εργαλειομηχανές.
 • Γνώση Η/Υ & αγγλικών
 • Επιθυμητές γνώσεις PLC.
 • Επιθυμητή η γνώση AutoCa d ή αντίστοιχου σχεδιαστικού προγράμματος
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια


Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Δωρεάν μετακίνηση από/προς το χώρο εργασίας με εταιρικό λεωφορείο
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Κλικ εδώ για αποστολή βιογραφικού

Πηγή

2) Ηλεκτρολόγος Συντήρησης (2021- MDEE)

Ο/Η Ηλεκτρολόγος Συντήρησης είναι ενεργό μέλος της ομάδας της Διεύθυνσης Operations με έδρα το Κιλκίς. Η θέση αναφέρεται στον Maintenance Department Manager και έχει ως σκοπό ο/η Μηχανικός Συντήρησης να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και άρτια συντήρηση του εξοπλισμού της εταιρείας.

Κύρια καθήκοντα:

 • Υλοποιεί το πρόγραμμα προληπτικής ηλεκτρολογικής συντήρησης, βάσει των τεχνικών αναγκών των παραγωγικών εγκαταστάσεων και προτείνει λύσεις με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού κατά τη διαδικασία παραγωγής.
 • Επεμβαίνει για την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών σε μηχανήματα που μπορεί ή έχουν δημιουργήσει καθυστερήσεις στην παραγωγή.
 • Διενεργεί ελέγχους στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εκτελεί ρυθμίσεις και επισκευές.
 • Εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών για την Υγιεινή και Ασφάλεια και εν γένει των πολιτικών της εταιρείας.


Προφίλ υποψηφίου/
ας:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή άλλης τεχνικής σχολής Ηλεκτρολογίας ή ισοδύναμης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση η/υ και της αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Οργανωτικότητα , συνέπεια, εχεμύθεια


Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Κλικ εδώ για αποστολή βιογραφικού

Πηγή

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *