3 θέσεις εργασίας ΠΕ και ΤΕ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Κοζάνη και Εορδαία)

Α) Η εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου Νέο εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Εκτέλεση του έργου: Νέο εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, με διάρκεια απασχόλησης 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-08-2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50150 Αιανή Κοζάνης, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Κοζάνης (τηλ. επικοινωνίας: 2461098801), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 01/03/2022 έως 08/03/2022.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Β) Πρόσληψη 2 ατόμων: 1 ΠΕ Αρχαιολόγων και 1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού για τις ανάγκες του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

Αιτήσεις μέχρι 8.3.2022.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *