ΟΕΕ: Πρόγραμμα πιστοποίησης για 3.500 εργαζομένους στην οικονομία

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει αναλάβει ως Δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης, «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας», με κωδικό ΟΠΣ 5047758. Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.500 εργαζομένων του […]

ΟΕΕ: Πρόγραμμα πιστοποίησης για 3.500 εργαζομένους στην οικονομία Read More »