14 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ σε σωστικές ανασκαφές στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Σωστικές ανασκαφές στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης. ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

14 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΥΕ σε σωστικές ανασκαφές στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου Read More »