Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, καλεί εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εργάζονται, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, σε τέσσερα (4) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης,διάρκειας 90 ωρών το καθένα. Ανάπτυξη Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας Πιστοποίηση ISO 27001, Ασφάλειας στα Πληροφοριακά Συστήματα […]

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης. Read More »