1 θέση ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Flexible Production of Synthetic Natural Gas and Biochar via Gasification of Biomass and Waste Feedstocks», προκηρύσσει μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών […]

1 θέση ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού στο ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα) Read More »