ΔΕΗ

ΔΕΗ: 260 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Προκήρυξη)

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας […]

ΔΕΗ: 260 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Προκήρυξη) Read More »

70 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου)

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης. Υποβολή αιτήσεων από τις 14/04/2022 έως και τις 23/04/2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά και μόνο

70 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου) Read More »

10 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ (Συγκρότημα Αλιάκμονα)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε, για το Συγκρότημα Αλιάκμονα, ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 11.04.2021 έως και Τετάρτη 20.04.2021 Τηλ. επικοινωνίας: 24640-32249. Δείτε ΕΔΩ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

10 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ (Συγκρότημα Αλιάκμονα) Read More »

19 θέσεις έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λ.Κ.Δ.Μ. (ΔΕΗ)

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 04.04.2022 έως και Τετάρτη 13.04.2022 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

19 θέσεις έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λ.Κ.Δ.Μ. (ΔΕΗ) Read More »

44 θέσεις ΔΕ στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου)

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και

44 θέσεις ΔΕ στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου) Read More »

Προκήρυξη για 169 μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε η προκήρυξη της ΔΕΗ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 169 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και θα λήξει στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή

Προκήρυξη για 169 μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ Read More »

26 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη ΔΕΗ Α.Ε. (Συγκρότημα Αλιάκμονα)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Συγκρότημα Αλιάκμονα, ανακοινώνει την πρόσληψη 26 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/11/2021-15/11/2021 Επικοινωνία: 24633 50130 ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη ΔΕΗ Α.Ε. (Συγκρότημα Αλιάκμονα) Read More »