ΑΣΕΠ

565 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Προκήρυξη)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. προκήρυξη την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων εξήντα πέντε (565) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής […]

565 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Προκήρυξη) Read More »

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 1Γ/2022 προκήρυξη που αφορά 822 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 9/25.2.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 1Γ/2022 προκήρυξη που αφορά 822 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ Read More »

ΑΣΕΠ: Έκδοση Προκήρυξης 2Κ/2022 που αφορά προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και διατίθεται

ΑΣΕΠ: Έκδοση Προκήρυξης 2Κ/2022 που αφορά προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Read More »

ΑΣΕΠ: : Δημοσίευση της προκήρυξης 13Κ/2021 που αφορά 1.468 προσλήψεις σε ΟΤΑ

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η 13Κ/2021 Προκήρυξη (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης

ΑΣΕΠ: : Δημοσίευση της προκήρυξης 13Κ/2021 που αφορά 1.468 προσλήψεις σε ΟΤΑ Read More »

101 θέσεις ΠΕ και ΤΕ μέσω ΑΣΕΠ, στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο – (Προκ. 12Κ/2021)

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

101 θέσεις ΠΕ και ΤΕ μέσω ΑΣΕΠ, στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο – (Προκ. 12Κ/2021) Read More »

101 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής

101 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Read More »

ΑΣΕΠ 7Κ/2021: Πρόσκληση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών για 144 θέσεις σε ΚΕΠ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, της Προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/12-5-2021 & 31/26-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα, οι

ΑΣΕΠ 7Κ/2021: Πρόσκληση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών για 144 θέσεις σε ΚΕΠ Read More »

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 416 μόνιμες πρόσληψης στα Καταστήματα Κράτησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η  Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεωνμόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 22 Νοεμβρίου 2021 έως 2 Δεκεμβρίου 2021 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 416 μόνιμες πρόσληψης στα Καταστήματα Κράτησης Read More »

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (θέση και στην Κοζάνη)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/11/2021-11/11/2021 Επικοινωνία: 213 1307615 ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (θέση και στην Κοζάνη) Read More »