1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Αιανή)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής της πράξης Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 4/57 σύμβασης, με […]

1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (Αιανή) Read More »