Ζητείται υπεύθυνος δράσεων βιβλιοθήκης από την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (Δήμος Πρεσπών)

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά υπεύθυνο οργάνωσης δράσεων για τη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Πρεσπών. Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Poliprespa–Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών».

Το πρόγραμμα, πουυλοποιείται από το 2018, έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης τόσο σε επίπεδο οργάνωσης /αρχειοθέτησης, όσο και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων για παιδιά και νέους. Το Poliprespa εν γένει στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και υλοποιείται από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), τον Δήμο Πρεσπών (εταίρος), την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών και άλλους τοπικούς φορείς, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Κύριες αρμοδιότητες:
Ο υπεύθυνος δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση των δράσεων στη Δημοτική βιβλιοθήκη. Θα εργάζεται απογευματινές ώρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα αναφέρεται στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς και στην Διαχειρίστρια της ΕΠΠ και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου
ωραρίου
 Την οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης και την εύρυθμη λειτουργία του δανειστικού
συστήματος της βιβλιοθήκης
 Την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και
επιμορφωτικών δράσεων για παιδιά και ενήλικες.

Τη διερεύνηση και σύναψη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
 Τη συνεισφορά στη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη των δράσεων στα πλαίσια του
προγράμματος.
Απαραίτητα Προσόντα:
 Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) στους τομείς των Παιδαγωγικών, Φιλολογικών,
Οικονομικών ή Κοινωνικών, Καλλιτεχνικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
 Εμπειρία σε υλοποίηση δράσεων Προγραμμάτων καθώς και γνώσεις και εμπειρία στις
διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες λειτουργίας δημοτικής βιβλιοθήκης.
 Μεγάλες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας ειδικά με παιδιά και νέους.
 Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες.
Επιθυμητά Προσόντα
 Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: spp@spp.gr το βιογραφικό τους σημείωμα έως και τις 31/05/2022.


Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής του βιογραφικού σας σημειώματος, επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη του ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από επιτροπή, που θα στελεχωθεί από μέλη της ΕΠΠ, του Δήμου Πρεσπών και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου–Δημοτικού Αγ. Γερμανού.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *