ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας | Δια Βίου Πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων και Αλλαγών. Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση»

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών. Πρακτικές εφαρμογές στη Διοίκηση αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών, τις οποίες πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, τομεάρχες, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, ώστε να ενισχύσουν τις …

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας | Δια Βίου Πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων και Αλλαγών. Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση» Διαβάστε Περισσότερα »

5 θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων έργων, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 3 θέσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου – ακρωνύμιο WineLiveLabel». ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 2 θέσεις στο πλαίσιο του έργου: «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή …

5 θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διαβάστε Περισσότερα »

5 άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων έργων, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Α) 3 θέσεις ΠΕ/ΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση του (ηλεκτρικού) ποδηλατικού τουρισμού, για τη διαφύλαξη και προώθηση της τοπικής βιοποικιλότητας ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: (e-natura)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg – IPA CBC Greece …

5 άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Διαβάστε Περισσότερα »